Добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ)

Добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) – це діагностична методика вимірювання АТ протягом 24 годин за допомогою спеціальних приладів.
Артеріальна гіпертензія (АГ) – найпоширеніше у світі хронічне захворювання. Біля 30–40% пацієнтів з артеріальною гіпертензією не знають про наявність у них захворювання. Значна частота ускладнень АГ, втрата працездатності та смертність зумовлюють актуальність проблеми діагностики та лікування АГ.
Разове вимірювання артеріального тиску (АТ) не завжди відображає справжні його величини, не дає уявлення про 24-годинний рівень тиску. У де яких хворих при візиті до лікаря, виявляють високі цифри артеріального тиску, іноді на 20-40 мм рт.ст. вище, ніж при вимірюванні вдома. Це помилково трактується як гіпертонія, тоді як це – “ефект білого халата”. Амбулаторне добове моніторування АТ (ДМАТ) в умовах звичайної життєдіяльності людини допомагає виключити цей ефект, поліпшити якість діагностики і правильно визначити необхідність і тактику лікування.
Крім того, ДМАТ допомагає виявляти помилково-негативні випадки, коли при одноразових вимірюваннях АТ отримують нормальні величини, а при моніторуванні протягом доби виявляють високі цифри тиску.
При сучасних підходах до лікування гіпертонічної хвороби (ГБ) потрібно підбирати лікарські засоби, здатні забезпечити підтримку адекватного рівня артеріального тиску протягом 24 годин. При цьому ДМАТ важливий, як метод оцінки якості антигіпертензивної терапії.

Назва послуги Ціна (грн.)
Добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) 200

Добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) дозволяє:
– отримати інформацію про рівень і коливаннях артеріального тиску (АТ) протягом доби, під час неспання і сну;
– виявляти хворих з нічною гіпертонією, у яких підвищений ризик ураження органів – мішеней (серця, мозку, нирок, очей, судин);
– оцінювати адекватність зниження артеріального тиску між прийомами чергових доз лікарського препарату;
– контролювати відсутність надмірного зниження артеріального тиску на піку дії препарату або недостатнього зниження перед наступним прийомом, що особливо – важливо при застосуванні пролонгованих антигіпертензивних препаратів, розрахованих на одноразовий прийом на добу;
– виявляти пацієнтів із зниженою або підвищеною варіабельністю артеріального тиску (недостатнім або надмірним його зниженням в нічні години ) і вирішувати питання про підбір і призначення гіпотензивного препарату, з урахуванням його впливу на показники артеріального тску не тільки у денний, але і в нічний час.
Проведення ДМАТ показано:
– Пацієнтам, у яких підозрюється “Офісні” гіпертензія або гіпертензія “білого халата” і має вирішуватися питання про необхідність лікування;
– Пацієнтам з прикордонною артеріальною гіпертензією, з метою обгрунтування необхідності медикаментозної терапії;
– При симптоматичній артеріальної гіпертензії (ниркового, ендокринного генезу і т.д.);
– При артеріальній гіпертензії вагітних, нефропатії вагітних;
– Пацієнтам з артеріальною гіпертензією, резистентної, за даними традиційних вимірювань артеріальний тиск, до лікування різними групами антигіпертензивних засобів;
– При ряді невідкладних станів (гіпертонічні кризи, гострий інфаркт міокарда, гострі порушення мозкового кровообігу, субарахноїдальні крововиливи і т.д.);
– При нейроциркуляторної дистонії (виявлення постуральних змін артеріального тиску, пов’язаних переходом з горизонтального положення тіла у вертикальне і навпаки);
– При гіпотензії, у тому числі, що виникла в результаті лікування антигіпертензивними препаратами;
– Для оцінки змін артеріального тиску при нічній стенокардії та дихальній недостатності;
– Пацієнтам із синдромом апное уві сні;
– Пацієнтам з порушеннями вуглеводного та ліпідного обміну (цукровим діабетом, метаболічним синдромом, ожирінням);
– Пацієнтам з гіпертрофією міокарда лівого шлуночка;
– При обстеженні перед майбутнім великим оперативним втручанням (для оцінки ступеня ризику порушення гемодинаміки під час наркозу, операції і в післяопераційному періоді);
– У хворих з синдромом слабкості синусового вузла (з зупинками синусового вузла).