Терапевтичний кабінет
Тел.: +38 (050) 307-12-88
Режим роботи: ПН-ПТ 09:00-21:00

Кириченко Наталія Миколаївна

Кириченко Наталія Миколаївна, народилась у місті Суми. По закінченні сумської середньої школи № 2 вступила у Воронізький медичний інститут ім. М.Н. Бурденка, який у 1993р. закінчила за фахом «лікувальна справа». З 1993 по 1995 р. проходила інтернатуру в Харківській медичній академії післядипломної освіти.
З серпня 1995 року – лікар – кардіолог і лікар-функціональної діагностики Сумського обласного кардіологічного диспансеру.
З 1996-1997 рр. — лікар-ревматолог Сумської центральної лікарні.
З 1998 р. по 2011 р. — асистент кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти медичного інституту Сумського державного університету, лікар-ординатор терапевтичного відділення Сумського диспансеру радіаційного захисту населення.
В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Системна імунна відповідь на Helicobacter pylori у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та її корекція».
З 2011р. — доцент кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти медичного інституту Сумського державного університету. З 2010 р. по теперішній час виконує лікувально-консультативну роботу в КЗ Сумська обласна клінічна лікарня. З 2011 р. має вищу лікарську категорію за спеціальністю «терапія». В 2015 р. підтвердила цю атестаційну категорію. Має 72 наукові праці з кардіології, ревматології, гастроентерології, терапії, пульмонології в Україні і за кордоном (Азейбарджан, 2014; Польша, 2014; США, 2015; Арменія, 2015; Грузія, 2015; Данія, 2015; Узбекистан, 2016; Франція, 2016, Германія, 2016). Список наукових праць після захисту дисертації.

Список наукових праць після захисту дисертації
1. Демихова Н.В., Вильховая И.В., Тучинская М.А., Власенко О.А., Винниченко Л.Б., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г. Иммунологические и гемодинамические показатели при фибрилляции предсердий и ишемической болезни сердца в динамике лечения // Вісник СумДУ. Серія Медицина, № 2, 2008, том 1. – С. 43-48.
2. Олейник Л.Е., Вашист М.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Погорелова О.С., Руденко Т.Н., Зурнаджян Ю.В., Собчишин Н.П. Влияние лизиноприла на функциональное состояние левого желудочка у больных пожилого возраста при хронической сердечной недостаточности и метаболическом синдроме // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. — № 2, Т. 1. – С.107-111.
3. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori //Світ медицини та біології. – 2010. — № 2. – С. 143-146.
4. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність L-аргініну у комплексному лікуванні загострення хронічного панкреатиту // Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія», випуск 45. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 441-447.
5. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність тівортіну в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 101.
6. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Погорєлова О.С., Муренець Н.О., Опімах О.І., Єрмоленко Т.С. Клініко-функціональні особливості перебігу та активність системного запалення у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 2., Том 2. – С.68-73.
7. Демихова Н.В., Власенко Е.М., Бутикова Е.А., Кириченко Н.Н., Приходько О.А. Структурно-функциональные изменения клеточных мембран при хроническом ренокардиальном синдроме // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2013. – № 4. – С. 38-43.
8. Приступа Л.Н., Муренец Н.А., Доминас В.М., Кириченко Н.Н., Шкандала А.Ю. Клиническая и противовоспалительная эффективность применения аторвастатина в лечении больных хроническим обструктивным заболеванием легких //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Том 1, № 4. – С. 461-465.
9. Приступа Л.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Муренец Н.А., Опимах А.И., Гученко И.П. Эффективность противовоспалительного лечения ассоциации остеоартроза и метаболического синдрома // Ж. «Azerbaijan Medical Journal (Азербайджанский медицинский журнал)». – Азербайджан, 2014. – № 1. – С.92-95.
10. Прокопішек М.В., Кириченко Н.М. Аналіз поширеності та захворюваності хворобами органів травлення в Сумській області // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 57.
11. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Ігнатенко Н.А., Гученко І.П. Вплив ессенціальних фосфоліпідів на функціональний стан печінки при лікуванні пацієнтів із метаболічним синдромом і неалкогольною жировою хворобою печінки // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 58.
12.
13. Kochueva M.N., Shalimova A.S., Psareva V.G., Kirichenko N.N. Target organ remodeling features in patients with essential hypertension in combination with diabetes and obesity //The New Armenian Medical Journal. – Vоl. 9 (2015), № 2, June, 2015. – P. 36-42.
14. Кочуева М.Н., Шалимова А.С., Псарева В.Г., Кириченко Н.Н. Особенности ремоделирования органов-мишеней у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом и ожирением //Новый армянский медицинский журнал. – Том 9, № 2, июнь, 2015. – С.36-42.
15. Shalimova A.S., Kochueva M.N., Belovol A.N., Psareva V.G., Kirichenko N.N. Remodeling of target organ in patients with essential hypertension in combination with obesity and diabetes // Keystone Symposia on molecular and cellular biology, January 27 — February 1, 2015. – Santa Fe Community Convention Center Santa Fe, New Mexico, USA. – P.128, J6 3010.
16. Shalimova A.S., Kochueva M.N., Belovol A.N., Sukhonos V.A., Psareva V.G., Kirichenko N.N. Structural and functional status of target organs in patients with essential hypertension and obesity // Keystone Symposia on molecular and cellular biology, April 19-24, 2015. – Tivoli Hotel and Congress Center Copenhagen, Denmark. – P.66, 3012.
17. Фадеева А.А., Приступа Л.Н., Погорелова О.С., Кириченко Н.Н., Дудченко И.А. Роль полиморфизмов SLC2А9 и ABCG2 генов в возникновении гиперурикемии и подагры (обзор) // Ж. «Georgian Medical News (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2016. – № 3 (252) март. – С. 79-83.
18. Кочуєва М.Н., Псарьова В.Г., Кириченко М.Н. Диастолическая сердечная недостаточность: механизмы формирования и возможности коррекции //Ж. «Здоров’я України». – 2016. — № 18(391). – С. 18-19.
19. Шалімова Г., Біловол О., Боброннікова Е., Кочуєва М., Псарьова В., Кириченко Н. Влияние а-липоевой кислоты на эндотелиальную дисфункцию и баланс адипокинов у больных сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью при наличии неблагоприятного генетического полиморфизма. — Endocrine Abstracts, 2016, Volume 41, 18th European Congress of Endocrinology 2016 (28 –31 May, Munich, Germany. – EP 573.
20. Шалімова Г., Біловол О., Боброннікова Э., Кочуэва М., Псарьова В., Кириченко Н. Особливості метаболічного гомеостазу в залежності від генетичного поліморфізму рецептора інсуліну субстрат-1 гена у хворих з гіпертонічною хворобою при коморбідності. — 26th Meeting of the European Society of Hypertension and cardiovascular protection. – June 10–13, 2016. – Paris, France. – PS.29. – P.2.
21. Кочуєва М.М., Кириченко Н.М., Шалімова Г.С., Кочуєв Г.І., Сокол Т.В. МЕХАНІЗМИ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З ОЖИРІННЯМ ПРИ ЗБЕРЕЖЕНІЙ ФРАКЦІЇ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА. — Терапевтический вестник Узбекистана. Научно-практический журнал, 2016. -№ 4. – С. 33-34.
22. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Саєнко О.С. Жорсткість печінки при поєднанні гіпертонічної хвороби, цукрового діабету і ожиріння // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 53-54.
23. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Яровець А.І., Краснощок С.О. Ремоделювання судин у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 54.
24. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Яровець А.І., Краснощок С.О. Ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 55.