Терапевтичний кабінет
Тел.: +38 (050) 307-12-88
Режим роботи: ПН-ПТ 09:00-21:00

Кириченко Наталія Миколаївна

Кириченко Наталія Миколаївна, народилась у місті Суми. По закінченні сумської середньої школи № 2 вступила у Воронізький медичний інститут ім. М.Н. Бурденка, який у 1993р. закінчила за фахом «лікувальна справа». З 1993 по 1995 р. проходила інтернатуру в Харківській медичній академії післядипломної освіти.
З серпня 1995 року – лікар – кардіолог і лікар-функціональної діагностики Сумського обласного кардіологічного диспансеру.
З 1996-1997 рр. – лікар-ревматолог Сумської центральної лікарні.
З 1998 р. по 2011 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти медичного інституту Сумського державного університету, лікар-ординатор терапевтичного відділення Сумського диспансеру радіаційного захисту населення.
В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Системна імунна відповідь на Helicobacter pylori у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та її корекція».
З 2011р. – доцент кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти медичного інституту Сумського державного університету. З 2010 р. по теперішній час виконує лікувально-консультативну роботу в КЗ Сумська обласна клінічна лікарня. З 2011 р. має вищу лікарську категорію за спеціальністю «терапія». В 2015 р. підтвердила цю атестаційну категорію. Має 72 наукові праці з кардіології, ревматології, гастроентерології, терапії, пульмонології в Україні і за кордоном (Азейбарджан, 2014; Польша, 2014; США, 2015; Арменія, 2015; Грузія, 2015; Данія, 2015; Узбекистан, 2016; Франція, 2016, Германія, 2016 Україна 2016, 2019; США 2019, Польща 2019). Список наукових праць після захисту дисертації.

Список наукових праць після захисту дисертації

 1. Демихова Н.В., Вильховая И.В., Тучинская М.А., Власенко О.А., Винниченко Л.Б., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г. Иммунологические и гемодинамические показатели при фибрилляции предсердий и ишемической болезни сердца в динамике лечения // Вісник СумДУ. Серія Медицина, № 2, 2008, том 1. – С. 43-48.
 2. Олейник Л.Е., Вашист М.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Погорелова О.С., Руденко Т.Н., Зурнаджян Ю.В., Собчишин Н.П. Влияние лизиноприла на функциональное состояние левого желудочка у больных пожилого возраста при хронической сердечной недостаточности и метаболическом синдроме // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. – № 2, Т. 1. – С.107-111.
 3. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori //Світ медицини та біології. – 2010. – № 2. – С. 143-146.
 4. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність L-аргініну у комплексному лікуванні загострення хронічного панкреатиту // Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія», випуск 45. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 441-447.
 5. Орловський В.Ф., Кириченко Н.М. Ефективність тівортіну в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», частина І. – Суми, 20-22 квітня 2011. – С. 101.
 6. Приступа Л.Н., Кириченко Н.М., Погорєлова О.С., Муренець Н.О., Опімах О.І., Єрмоленко Т.С. Клініко-функціональні особливості перебігу та активність системного запалення у хворих на остеоартроз із метаболічним синдромом // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – № 2., Том 2. – С.68-73.
 7. Демихова Н.В., Власенко Е.М., Бутикова Е.А., Кириченко Н.Н., Приходько О.А. Структурно-функциональные изменения клеточных мембран при хроническом ренокардиальном синдроме // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2013. – № 4. – С. 38-43.
 8. Приступа Л.Н., Муренец Н.А., Доминас В.М., Кириченко Н.Н., Шкандала А.Ю. Клиническая и противовоспалительная эффективность применения аторвастатина в лечении больных хроническим обструктивным заболеванием легких //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Том 1, № 4. – С. 461-465.
 9. Приступа Л.Н., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г., Муренец Н.А., Опимах А.И., Гученко И.П. Эффективность противовоспалительного лечения ассоциации остеоартроза и метаболического синдрома // Ж. «Azerbaijan Medical Journal (Азербайджанский медицинский журнал)». – Азербайджан, 2014. – № 1. – С.92-95.
 10. Прокопішек М.В., Кириченко Н.М. Аналіз поширеності та захворюваності хворобами органів травлення в Сумській області // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 57.
 11. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Ігнатенко Н.А., Гученко І.П. Вплив ессенціальних фосфоліпідів на функціональний стан печінки при лікуванні пацієнтів із метаболічним синдромом і неалкогольною жировою хворобою печінки // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 58.
 12. Kochueva M.N., Shalimova A.S., Psareva V.G., Kirichenko N.N. Target organ remodeling features in patients with essential hypertension in combination with diabetes and obesity //The New Armenian Medical Journal. – Vоl. 9 (2015), № 2, June, 2015. – P. 36-42.
 13. Кочуева М.Н., Шалимова А.С., Псарева В.Г., Кириченко Н.Н. Особенности ремоделирования органов-мишеней у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом и ожирением //Новый армянский медицинский журнал. – Том 9, № 2, июнь, 2015. – С.36-42.
 14. Shalimova A.S., Kochueva M.N., Belovol A.N., Psareva V.G., Kirichenko N.N. Remodeling of target organ in patients with essential hypertension in combination with obesity and diabetes // Keystone Symposia on molecular and cellular biology, January 27 – February 1, 2015. – Santa Fe Community Convention Center Santa Fe, New Mexico, USA. – P.128, J6 3010.
 15. Shalimova A.S., Kochueva M.N., Belovol A.N., Sukhonos V.A., Psareva V.G., Kirichenko N.N. Structural and functional status of target organs in patients with essential hypertension and obesity // Keystone Symposia on molecular and cellular biology, April 19-24, 2015. – Tivoli Hotel and Congress Center Copenhagen, Denmark. – P.66, 3012.
 16. Фадеева А.А., Приступа Л.Н., Погорелова О.С., Кириченко Н.Н., Дудченко И.А. Роль полиморфизмов SLC2А9 и ABCG2 генов в возникновении гиперурикемии и подагры (обзор) // Ж. «Georgian Medical News (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 2016. – № 3 (252) март. – С. 79-83.
 17. Кочуєва М.Н., Псарьова В.Г., Кириченко М.Н. Диастолическая сердечная недостаточность: механизмы формирования и возможности коррекции //Ж. «Здоров’я України». – 2016. – № 18(391). – С. 18-19.
 18. Шалімова Г., Біловол О., Боброннікова Е., Кочуєва М., Псарьова В., Кириченко Н. Влияние а-липоевой кислоты на эндотелиальную дисфункцию и баланс адипокинов у больных сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью при наличии неблагоприятного генетического полиморфизма. – Endocrine Abstracts, 2016, Volume 41, 18th European Congress of Endocrinology 2016 (28 –31 May, Munich, Germany. – EP 573.
 19. Шалімова Г., Біловол О., Боброннікова Э., Кочуэва М., Псарьова В., Кириченко Н. Особливості метаболічного гомеостазу в залежності від генетичного поліморфізму рецептора інсуліну субстрат-1 гена у хворих з гіпертонічною хворобою при коморбідності. – 26th Meeting of the European Society of Hypertension and cardiovascular protection. – June 10–13, 2016. – Paris, France. – PS.29. – P.2.
 20. Кочуєва М.М., Кириченко Н.М., Шалімова Г.С., Кочуєв Г.І., Сокол Т.В. МЕХАНІЗМИ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З ОЖИРІННЯМ ПРИ ЗБЕРЕЖЕНІЙ ФРАКЦІЇ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА. – Терапевтический вестник Узбекистана. Научно-практический журнал, 2016. -№ 4. – С. 33-34.
 21. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Саєнко О.С. Жорсткість печінки при поєднанні гіпертонічної хвороби, цукрового діабету і ожиріння // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 53-54.
 22. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Яровець А.І., Краснощок С.О. Ремоделювання судин у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 54.
 23. Кириченко Н.М., Псарьова В.Г., Яровець А.І., Краснощок С.О. Ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 55.
 24. Кочуева М.Н., Кочуев Г.И., Кириченко Н.Н., Псарева В.Г. Фиксированные комбинации антигипертензивных средств – путь к достижению целевого артериального давления //Медична газета «Здоров’я України», 2016. – № 21 (394). – С.56-57.
 25. Кочуева М.Н., Псарева В.Г., Кириченко Н.Н. Диастолическая сердечная недостаточность: механизмы формирования и возможности коррекции //Мекдична газета «Здоров’я України», – № 18 (391). – С.18-19.
 26. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Рубан Л.А., Шалімова А.С. Особливості судинного ремоделювання у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і ожирінням в умовах наявності та відсутності інсулінорезистентності //Ж. Сімейна медицина – № 1 (81). – 2019. С.61-63.
 27. Кочуєва М.М., Псарьова В.Г., Кириченко Н.М., Рубан Л.А., Кочуєв Г.І., Шалімова А.С. Особливості ліпідного профілю при різній активності компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і ожирінням //Ж. Сімейна медицина – № 2 (82). – 2019. С.80-83.
 28. Anna Shalimova, Galyna Fadieienko, Olena Kolesnikova, Anna Isayeva, Vira Zlatkina, Valeriya Nemtsova, Kostyantyan Prosolenko, Valentyna Psarova, Natalia Kyrychenko and Maryna Kochuieva The role of genetic polymorphism in the formation of arterial hypertension, type 2 diabetes and their comorbidity //J. Current Pharmaceutical Design (USA), tom 25. – 2019. – Р. 218-227.
 29. Kochuieva, Psarova V., Ruban L., Kyrychenko N., Alypova O., Matlai O., Shalimova A. Associations of IRS-1 polymorphism with various component of the metabolic syndrome in hypertensive patients //J. Wiadomości Lekarskie (Poland), tom LXXII, № 8. – 2019. Р. 1494-1498.
 30. Кочуєва М. М., Псарьова В. Г.,  Кириченко Н. М., Рубан Л. А.,  Комісарова О. С., Шалімова А. С. Структурно-функціональний стан серця при гіпертонічній хворобі в залежності від індексу маси тіла і наявності інсулінорезистентності //Український журнал медицини, біології та спорту – 2019. – Том 4. – № 6 (22). – С. 150-156.